ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกศร จันทรกำเหนิด
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
หน้าที่ในกลุ่ม :