ชื่อ - นามสกุล :นางสุมาลี สุขสาร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :