[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป       
เมนูหลัก
งานประกันคุณภาพการศึกษา

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ม.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
20 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
138 คน
สถิติเดือนนี้
2865 คน
สถิติปีนี้
15876 คน
สถิติทั้งหมด
573267 คน
IP ของท่านคือ 44.200.25.51
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวแสงจันทร์ มณีทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางพิมพ์จิต อุ่นคำ
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางนงลักษณ์ โชคนิมิตร
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางจันทร์เพ็ญ ลีประภาวัชร
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางศิริลักษณ์ ภิญโญพรสวัสดิ์
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางนฤวรรณ จันทสม
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นายอานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางกาญจนา ประสิทธิแพทย์
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางกัญชพร บัวใหญ่
ครู คศ.3
นางพัชนี วัฒนวิสุทธิ์
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางอรอุมา รัตนวิจิตร
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาววิยะดา นิกรกุล
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวกรรณิการ์ นาเวศรัตนากร
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวศศิวีณ์ เตชะทวีกุล
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวอมราพร เพ็ชรทอง
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนิสา สันติภพ
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวอมลวรรณ โพธิ์กัน
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางประภาวรินทร์ อนิณพันธ์
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริธร แกล้วกล้า
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายรชต หวานระรื่น
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายกฤษฎากรณ์ แสงมณี
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวอนันตา ไกรสินธุ์
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวละมุล ลาลุน
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวสุธาธิณี สีใส
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
7 : กลุ่มสาระศิลปะ
8 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
9 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
11 : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 : ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
16 : ลูกจ้างชาวต่างชาติ