หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา)
โดย : amn
อ่าน : 1260
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา)  1  อัตรา

คุณสมบัติ
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีสัญชาติไทย
 - อายุไม่เกิน 45 ปี
 - มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้า การซ่อมอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์  และระบบ IT

หลักฐานการสมัคร
 - รูปถ่าย 1 นิ้ว  1  รูป
 - บัตรประจำตัวประชาชน
 - ทะเบียนบ้าน
 - หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
 - หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

สมัครได้ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  - 26 กุมภาพันธ์ 2562   ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  ชั้่น 2  อาคาร 1

สอบคัดเลือก  27 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา   09.00 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก    28 กุมภาพันธ์ 2562

โทร  038-611320


         #############################################