หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โดย : Director_Office
อ่าน : 1203
ศุกร์์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 


 ยินดีต้อนรับ

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี โรงเรียนวัดป่าประดู่

 

Welcoming administrators and teachers from Benchamarachuthit Chanthaburi School at Watpapradoo School on December 6, 2017

 

2017126号,欢迎尖竹汶府的 Benchamarachuthit学校

Watpapradoo学校进行访问。