ชื่อ - นามสกุล :นายฉลาด สมพงษ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :097-249-1737
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :