ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบุญยานุช สำราญรื่น
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิทยาศาสตร์