ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเเสงจันทร์ มณีทรัพย์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :168 ถนนตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
Telephone :
Email :june965@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :