ชื่อ - นามสกุล :Ms. Shu Yuwei
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชาวต่างชาติ
หน้าที่หลัก :สอนภาษาจีนสากล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชาวต่างชาติ
หน้าที่ในกลุ่ม :