ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมสมร พานทองชัย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
หน้าที่ในกลุ่ม :