ชื่อ - นามสกุล :Ms.Marilou V. Guisando
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชาวต่างชาติ
หน้าที่หลัก :สอนภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชาวต่างชาติ
หน้าที่ในกลุ่ม :