ชื่อ - นามสกุล :นายพงศกร ลอยล่อง
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
หน้าที่หลัก :ครูอัตราจ้าง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
หน้าที่ในกลุ่ม :