ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปานรดา มีสกุลจิต
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
หน้าที่หลัก :ครูอัตราจ้าง
ที่อยู่ :
Telephone :080-099-3520
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
หน้าที่ในกลุ่ม :