ชื่อ - นามสกุล :นางพรพรรณ์ วาจาลชน
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
หน้าที่หลัก :ครูอัตราจ้าง
ที่อยู่ :
Telephone :082-082-1502
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
หน้าที่ในกลุ่ม :