ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุทธิรักษ์ ถมยาศิริกุล
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีเเละสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :081-862-4282
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีเเละสารสนเทศ