ชื่อ - นามสกุล :นายนพพล พร้อมเที่ยงตรง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :งานเเนะเเนว
ที่อยู่ :
Telephone :085-064-5535
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน (งานเเนะเเนว)
หน้าที่ในกลุ่ม :