ชื่อ - นามสกุล :นายณรงค์ บริบูรณ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี
ที่อยู่ :
Telephone :081-904-9192
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :