ชื่อ - นามสกุล :นายไพบูลย์ พูลมี
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :งานเเนะเเนว
ที่อยู่ :
Telephone :089-807-4120
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน (งานเเนะเเนว)
หน้าที่ในกลุ่ม :