ชื่อ - นามสกุล :นางสาววันวิษา ไกรวัล
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนการงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :086-153-9836
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม :