ชื่อ - นามสกุล :นางภัทรนันท์ ทองสนิท
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนการงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :092-271-7434
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม :