ชื่อ - นามสกุล :นางพรรณี กรุณานนท์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนการงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :081-687-1278
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม :