ชื่อ - นามสกุล :นางจันทร์เพ็ญ ลีประภาวัชร
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :081-573-2495
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :