ชื่อ - นามสกุล :นายธนาธิป พัฒนสระคู
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนวิชาดนตรีสากล
ที่อยู่ :
Telephone :095-842-4628
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :