ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปาริชาติ คำศรี
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :