ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :สอนวิชาศิลปะ
ที่อยู่ :
Telephone :062-221-2201
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :