ชื่อ - นามสกุล :นายเกียรติชัย ตรีสาม
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :083-888-2728
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :