ชื่อ - นามสกุล :นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :087-804-4330
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :