ชื่อ - นามสกุล :นายเด่นชัย วงศ์บ้านดู่
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :087-143-4891
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :