ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรพรรณ ถาวรจักร์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :