ชื่อ - นามสกุล :นายวุฒินันท์ สัตตบงกช
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :092-820-2179
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :