ชื่อ - นามสกุล :นางภพพร เผ่าพงศ์ช่วง
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :081-862-2641
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :