ชื่อ - นามสกุล :นางนันทิยา เสวกะ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :089-408-9275
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์