ชื่อ - นามสกุล :นางสายชล เพชรพัด
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :082-469-261
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :