ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิตยา ศรีวิชัย
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :สอนคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :093-096-5132
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :