ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ น้ำทอง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :083-409-3841
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนคณิตศาสตร์