ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิจิพร สำเนียงเย็น
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :088-268-7760
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนภาษาไทย