ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิมพ์พนิต ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนภาษาไทย