ชื่อ - นามสกุล :นายโกวิท มั่นใจ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่อยู่ :
Telephone :089-752-0144
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน