ชื่อ - นามสกุล :นางไพบูรณ์ วิเชียรรัตน์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :084-347-8995
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ