ชื่อ - นามสกุล :นางณัฐฐาพร ภูริปัญญาวรกุล
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :099-289-3451
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :