ชื่อ - นามสกุล :นางพิมพ์วลัญช์ วงษ์บำหรุ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :081-435-3868
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :