[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป       
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
บริหารทั่วไป

บริหารงบประมาณ

บริหารวิชาการ

บริหารงานบุคคล

SAR60 REPORT

sar-60

1.แบบสรุปรายงานผล(ปก)

2.SAR-FORM


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ม.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 9 IP
ขณะนี้
9 คน
สถิติวันนี้
182 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
180 คน
สถิติเดือนนี้
4546 คน
สถิติปีนี้
65632 คน
สถิติทั้งหมด
277887 คน
IP ของท่านคือ 54.156.51.193
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสายฝน แก้วธรรมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางณัฐฐาพร ภูริปัญญาวรกุล
ครู คศ.3
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางนิตยา ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทนา อัศวเสถียร
ครู คศ.3
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสายชล เพชรพัด
ครู คศ.3
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางเสาวณีย์ วงศ์อ้อย
ครู คศ.2
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางเบญญารัศม์ ลิ้มวิบูลพงศ์
ครู คศ.2
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางภิติพร นวพันธุ์
ครู คศ.2
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางนิศารัตน์ รัตนสร้อย
ครู คศ.2
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาววาสนา ภักดี
ครู คศ.2
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางชญาภรณ์ จันทจิรวงษ์ศรี
ครู คศ.2
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาววันเพ็ญ สงเคราะห์
ครู คศ.1
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวนิตยา ศรีวิชัย
ครู คศ.1
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสุกานดา นนท์อ่อน
ครูผู้ช่วย
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายอธิวัฒน์ นาวารัตน์
ครูผู้ช่วย
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายนาวิน สงคราม
ครูผู้ช่วย
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ น้ำทอง
ครูผู้ช่วย
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายกมลวิทย์ ยุระตา
ครูผู้ช่วย
สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวฐานิตา ดาวประกาย
ครูผู้ช่วย
สอนคณิตศาสตร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
6 : กลุ่มสาระพลศึกษา
7 : กลุ่มสาระศิลปะ
8 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
9 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
11 : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 : ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
13 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
14 : พนักงานราชการ
15 : ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
16 : ลูกจ้างชาวต่างชาติ