[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป       
เมนูหลัก
บริหารทั่วไป

บริหารวิชาการ

บริหารงานบุคคล

sar-60

1.แบบสรุปรายงานผล(ปก)

2.SAR-FORM


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ม.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
119 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
142 คน
สถิติเดือนนี้
4430 คน
สถิติปีนี้
39481 คน
สถิติทั้งหมด
528439 คน
IP ของท่านคือ 44.192.253.106
(Show/hide IP)

  

ชื่อ : ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารโรงเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนิศากร สนศิริ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มบริหารบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมานพ วงษ์พิทักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพิมพ์วลัญช์ วงษ์บำหรุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มบริหารวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางณัฐชยา เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิทยา สุวรรณพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุดารักษ์ อังกาบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกริกพันธ์ วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนพลศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางประณมพร สิทธิมังค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางไพบูรณ์ วิเชียรรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนงลักษณ์ โชคนิมิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพัชรินทร์ สวนใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนวิชาคอมพิวเตอร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพรทิพย์ อมรพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบุณยรัตน์ วันชุ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุรภี หนูเรียงสาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรัตนมณี รมณียจิตโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสวิน ยมหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสิริกัญญา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพิมพ์พนิต ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพิจิพร สำเนียงเย็น
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
7 : กลุ่มสาระศิลปะ
8 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
9 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
11 : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 : ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
13 : เจ้าหน้าที่
14 : พนักงานราชการ
15 : ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
16 : ลูกจ้างชาวต่างชาติ