[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป       
เมนูหลัก
บริหารวิชาการ

บริหารงานบุคคล

รายงานประจำปีสถานศึกษา


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ม.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
74 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
124 คน
สถิติเดือนนี้
2850 คน
สถิติปีนี้
58553 คน
สถิติทั้งหมด
547511 คน
IP ของท่านคือ 3.238.232.88
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสุดารักษ์ อังกาบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางกมลวัล ยุวเสวี
ครู คศ.3
สอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายบัญชา โมทอง
ครู คศ.3
สอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายโกญจนาท แสงกระจ่าง
ครู คศ.3
สอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลรักษา
ครู คศ.2
สอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวอรพิน ปุญวัฒโฑ
ครู คศ.2
สอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์นริน วีระธรรม
ครู คศ.2
สอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวบุณยเนตร เพวงศ์
ครู คศ.1
สอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวสาลี่ ประทุมวงศ์
ครู คศ.2
สอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนา นามไพร
ครู คศ.2
สอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายนุวัฒน์ ลุระจันทร์
ครูผู้ช่วย
สอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวอรพรรณ ถาวรจักร์
ครูผู้ช่วย
สอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายชัยธวัช พานิช
ครูผู้ช่วย
สอนสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายสิทธิพงษ์ ภาคสุข
ครูผู้ช่วย
สอนสังคมศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
7 : กลุ่มสาระศิลปะ
8 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
9 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
11 : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 : ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
13 : เจ้าหน้าที่
14 : พนักงานราชการ
15 : ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
16 : ลูกจ้างชาวต่างชาติ