[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป       
เมนูหลัก
บริหารวิชาการ

บริหารงานบุคคล

รายงานประจำปีสถานศึกษา


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ม.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
19 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
162 คน
สถิติเดือนนี้
2464 คน
สถิติปีนี้
2464 คน
สถิติทั้งหมด
559855 คน
IP ของท่านคือ 54.161.24.9
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวอรพิน ปุญวัฒโฑ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสุดารักษ์ อังกาบ
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นายโกญจนาท แสงกระจ่าง
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลรักษา
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางรัตนา นามไพร
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวสาลี่ ประทุมวงศ์
ครู คศ.2
นางสาวศรัญญา หมูสีโทน
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวเพทาย สุขสว่าง
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายนุวัฒน์ ลุระจันทร์
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวอรพรรณ ถาวรจักร์
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายชัยธวัช พานิช
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายสิทธิพงษ์ ภาคสุข
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวเมธิรา แก้วคำ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิตยา ดามัง
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวจนัสวรรณ วิลาวรรณ์
พนักงานราชการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
7 : กลุ่มสาระศิลปะ
8 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
9 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
11 : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 : ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
13 : เจ้าหน้าที่
14 : พนักงานราชการ
15 : ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
16 : ลูกจ้างชาวต่างชาติ