[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป       
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
บริหารทั่วไป

บริหารวิชาการ

บริหารงานบุคคล

sar-60

1.แบบสรุปรายงานผล(ปก)

2.SAR-FORM


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ม.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
14 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
172 คน
สถิติเดือนนี้
4201 คน
สถิติปีนี้
60408 คน
สถิติทั้งหมด
362692 คน
IP ของท่านคือ 107.23.37.199
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางนันทิยา เสวกะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายวิทยา สุวรรณพิทักษ์
ครู คศ.3
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางปนัดดา ทันตประเสริฐกุล
ครู คศ.3
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางภพพร เผ่าพงศ์ช่วง
ครู คศ.3
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายบรรเลง ทิมธรรม
ครู คศ.3
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางพรพรรณ โมกระหงษ์
ครู คศ.3
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวเกตุวรี ยศยิ่งยง
ครู คศ.2
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางปรียา ศรีชาติ
ครู คศ.3
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสดายุรัตน์ รามัญวงษ์
ครู คศ.2
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายสุพลวัฒณ์ จันทร์คง
ครู คศ.1
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางรุจิรา ดินโคกสูง
ครู คศ.2
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนันทา เอี่ยมประเสริฐ
ครู คศ.2
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายวิริยะ โกษิต
ครู คศ.2
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางรชาภา ชมเกษร
ครู คศ.1
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวปัณรสี ภิญโญ
ครู คศ.1
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวกิติวรรณ สุขสุวรรณ
ครู คศ.1
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายธรรม์ วิไลประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวศรัณย์รัตน์ ป้องจันทร์
ครูผู้ช่วย
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายสิทธิชัย สุวรรณศรี
ครูผู้ช่วย
สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวพัณนิดา มิ่งมิตร
ครูผู้ช่วย
สอนวิทยาศาสตร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
6 : กลุ่มสาระพลศึกษา
7 : กลุ่มสาระศิลปะ
8 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
9 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
11 : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 : ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
13 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
14 : พนักงานราชการ
15 : ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
16 : ลูกจ้างชาวต่างชาติ