[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป       
เมนูหลัก
บริหารวิชาการ

บริหารงานบุคคล

รายงานประจำปีสถานศึกษา


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ม.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
19 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
162 คน
สถิติเดือนนี้
2464 คน
สถิติปีนี้
2464 คน
สถิติทั้งหมด
559855 คน
IP ของท่านคือ 54.161.24.9
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางนันทิยา เสวะกะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายวิทยา สุวรรณพิทักษ์
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางปนัดดา ทันตประเสริฐกุล
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางภพพร เผ่าพงศ์ช่วง
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางปรียา ศรีชาติ
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางพรพรรณ โมกระหงษ์
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาวสดายุรัตน์ รามัญวงษ์
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนันทา เอี่ยมประเสริฐ
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวเกตุวรี ยศยิ่งยง
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นายวิริยะ โกษิต
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางรุจิรา ดินโคกสูง
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวปัณรสี ภิญโญ
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวกิติวรรณ สุขสุวรรณ
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นายสุพลวัฒณ์ จันทร์คง
ครู คศ.1
นางรชาภา ชมเกษร
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายธรรม์ วิไลประเสริฐ
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวศรัณย์รัตน์ ป้องจันทร์
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายสิทธิชัย สุวรรณศรี
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวพัณนิดา มิ่งมิตร
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวบุญยานุช สำราญจิตต์
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายพงศกร ลอยล่อง
ครูอัตราจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
7 : กลุ่มสาระศิลปะ
8 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
9 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
11 : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 : ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
13 : เจ้าหน้าที่
14 : พนักงานราชการ
15 : ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
16 : ลูกจ้างชาวต่างชาติ