[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป       
เมนูหลัก
บริหารทั่วไป

บริหารวิชาการ

บริหารงานบุคคล

sar-60

1.แบบสรุปรายงานผล(ปก)

2.SAR-FORM


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ม.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
144 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
217 คน
สถิติเดือนนี้
4960 คน
สถิติปีนี้
21892 คน
สถิติทั้งหมด
510850 คน
IP ของท่านคือ 34.204.185.54
(Show/hide IP)

  

ชื่อ : นายธนาธิป พัฒนสระคู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : สอนวิชาดนตรีสากล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเบญจมาศ อุบลประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุวิมล พูลมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพิมพ์จิต อุ่นคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ ลีประภาวัชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศิริลักษณ์ ภิญโญพรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนฤวรรณ จันทสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพัชนี วัฒนวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอรอุมา รัตนวิจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกาญจนา ประสิทธิแพทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววิยะดา นิกรกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศศิวีณ์ เตชะทวีกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกรรณิการ์ นาเวศรัตนากร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : สอนภาษาจีนสากล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบุญญาพร สีไชย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุนิสา สันติภพ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวประภาวรินทร์ ไพรินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอมลวรรณ โพธิ์กัน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศิริธร แกล้วกล้า
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : สอนภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพรรณี กรุณานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : สอนการงานอาชีพ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
7 : กลุ่มสาระศิลปะ
8 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
9 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
11 : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 : ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)
13 : เจ้าหน้าที่
14 : พนักงานราชการ
15 : ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
16 : ลูกจ้างชาวต่างชาติ